Uddeholm förnyar sin maskin­park med LPS 25–125-6A

Uddeholm förnyar sin maskin­park med LPS 25–125-6A

Den för Sverige nya block­band­så­gen BEHRINGER LPS 25–125-6A Personalen får en genom­gång av den nya sågen, av en tekniker från Behringer Cirka 60 st Vertikala snitt som sedan blir 60 st rek­tangu­lä­ra bitar med ett avslu­tan­de lång­snitt Den nya LPSen kan med sitt...
Eisele HCS 160 MF med Stångmagasin

Eisele HCS 160 MF med Stångmagasin

Nu har den kommit till Sverige, på bilden saknas roboten som ska ta hand om bitarna, Den nya hårdme­tall maskinen har anlänt till Uppåkramekaniska, intres­set var stort vid upp­star­ten. När insta­la­tio­nen är färdig kommer Eisele HCS 160 och en robot bilda en...
UC Rating

UC Rating

Sigill Uc har kontroll på dom flesta före­ta­gen i landet Vi har stannat kvar i toppen på kre­ditra­ting­en, UC har oss på den Näst Högsta platsen.
Studsvik Nuclear AB

Studsvik Nuclear AB

Stor, lägg märke till ope­ra­tö­ren vi manö­ver­bor­det Världens största Bandsåg så långt vi vet Man undrar vad vikten är på behål­la­ren, när det är problem att skeppa den till Sverige Man lyfter lite på ögon­bry­nen när höjd måttet är som en medel­stor fri­tids­båt,...
Resekostnad

Resekostnad

Det kan se bra “rörigt” ut Det är inte alltid lika all­var­ligt som det ser ut, om man tittar på rätta stället. Det är det vi är bra på med vår långa erfa­ren­het. Det ska löna sig att ta hjälp. RBT Service gör nu ett försök att förändra kost­nads­bil­den. Vi tror att...
Studsvik Nuclear AB

Studsvik Nuclear AB

Nu har den första inkör­ning­en gått, och det har avlöpt utan över­rask­ning­ar Detta är steget efter den stora sågen, det vi ser är en skiva av en “kokare” på en diameter på 3500mm. Biter är så pass tung att någon fast­spän­ning inte är nöd­vän­dig. Snitt nr 2 Den...