Studsvik har nu gjort det

Studsvik har nu gjort det

Dom har köpt en HBP 5000 Vad vi tror är världens största bandsåg, är nu färdig för trans­port till USA Det är en impo­ne­ran­de storlek på en senaste ska­pel­sen från Behringer Studvik från Sverige har inve­ste­rat in en rejäl bandsåg, för en max diameter på hela 5...
Förstärkning har vi fått

Förstärkning har vi fått

Det har hopat sig montage i höst, våra kollegor har sålt en heldel i vår Nu har vi för­stärkt per­so­na­len med en “ny gammal” med­ar­be­ta­re, Ivar var anställd innan den senaste ned­gång­en gjorde sig gällande. Nu gör vi ett nytt försök och hoppas att...
Uddeholm förnyar sin maskin­park med LPS 25–125-6A

Uddeholm förnyar sin maskin­park med LPS 25–125-6A

Den för Sverige nya block­band­så­gen BEHRINGER LPS 25–125-6A Personalen får en genom­gång av den nya sågen, av en tekniker från Behringer Cirka 60 st Vertikala snitt som sedan blir 60 st rek­tangu­lä­ra bitar med ett avslu­tan­de lång­snitt Den nya LPSen kan med sitt...
Eisele HCS 160 MF med Stångmagasin

Eisele HCS 160 MF med Stångmagasin

Nu har den kommit till Sverige, på bilden saknas roboten som ska ta hand om bitarna, Den nya hårdme­tall maskinen har anlänt till Uppåkramekaniska, intres­set var stort vid upp­star­ten. När insta­la­tio­nen är färdig kommer Eisele HCS 160 och en robot bilda en...
UC Rating

UC Rating

Sigill Uc har kontroll på dom flesta före­ta­gen i landet Vi har stannat kvar i toppen på kre­ditra­ting­en, UC har oss på den Näst Högsta platsen.
Studsvik Nuclear AB

Studsvik Nuclear AB

Stor, lägg märke till ope­ra­tö­ren vi manö­ver­bor­det Världens största Bandsåg så långt vi vet Man undrar vad vikten är på behål­la­ren, när det är problem att skeppa den till Sverige Man lyfter lite på ögon­bry­nen när höjd måttet är som en medel­stor fri­tids­båt,...