Ny design

HBE 411 är en enklare variant på den mycket kraft­ful­la HBM serien.
Tanken är att få en kraft­full maskin till ett lägre pris, då måste något få stryka på foten..
På HBE har man valt en enklare manö­ver­pa­nel, men har behållt en hel del meka­nis­ka lösningar.
Sågramen löper fort­fa­ran­de på lin­jär­la­ger till exempel.
Men den har fått en helt ny typ av skydds huv över inmat­nings vagnen.
Det går för­fa­ran­de att kom­plet­te­ra med en driven rullbana om man så önskar.