Ny Personal

Ny Personal

Föryngring Ny med arbetare med ny energi Vår sedan gammalt Lasse G Nyström, som har hanterat alla våra reserv­de­lar, har övergått till att hantera duvorna istället, han har gått i pension 1/8 2014. Vi har som ersätt­ning fått Jonas Karlsson som har ett för­flu­tet...
Scania Södertälje Har en BEHRINGER HBP 800/1050

Scania Södertälje Har en BEHRINGER HBP 800/1050

Det har förnyats i Södertälje, med en Behringer bandsåg Den ser stor ut, där den står ensam, det ska bli någon typ av lyf­tan­ord­ning på båda sidorna av maskinen Behringer HBP 800/1050 För att kunna kon­trol­le­ra sina motor­block har Scania nu fått en såg som kan...
VADS CNC i Tidan

VADS CNC i Tidan

Ny design HBE 411 är en enklare variant på den mycket kraft­ful­la HBM serien. Tanken är att få en kraft­full maskin till ett lägre pris, då måste något få stryka på foten.. På HBE har man valt en enklare manö­ver­pa­nel, men har behållt en hel del meka­nis­ka...
Voestalpine Rotec Halmstad

Voestalpine Rotec Halmstad

Alla var samlade vid den första genom­gång­en hos Behringer HBM 540A PCM är beteck­ning­en på den nya sågan­lägg­ning­en Magasinet klarar att hantera 12 meters längder, det set ut som en impo­ne­ra­de längd Med en HBM 540A PCM som är utrustad med magasin och...
Studsvik har nu gjort det

Studsvik har nu gjort det

Dom har köpt en HBP 5000 Vad vi tror är världens största bandsåg, är nu färdig för trans­port till USA Det är en impo­ne­ran­de storlek på en senaste ska­pel­sen från Behringer Studvik från Sverige har inve­ste­rat in en rejäl bandsåg, för en max diameter på hela 5...
Förstärkning har vi fått

Förstärkning har vi fått

Det har hopat sig montage i höst, våra kollegor har sålt en heldel i vår Nu har vi för­stärkt per­so­na­len med en “ny gammal” med­ar­be­ta­re, Ivar var anställd innan den senaste ned­gång­en gjorde sig gällande. Nu gör vi ett nytt försök och hoppas att...