En allt van­li­ga­re bild, allt kommen inte från Tyskland
Som ett exempel på nya tider, fast den har varit med en stund

Vi börjar så smått att komma igång med våra nya fabrikat, där ton­vik­ten kommer att ligga på Everising, men det kommer att vara flera tex Jaespa, Carif och det kan bli någon fler.
Det hela är möjligt efter att Swärds har ” dragit sig till baka” och bett oss segla vidare i “sågbåten”
Jag tror att vi kommer att kunna serva kunder, där vi redan har kontakt, och med nya, på ett bra sätt.