ett fullser­vice­fö­re­tag inom såg!

RBT SERvice
Ett bra KAP!

RBT Service är ett ser­vice­bo­lag som sedan 1981 har byggt upp en lång erfa­ren­het av olika märken och reserv­de­lar till band­så­gar för metall och kling­så­gar för metall.

Vår nuva­ran­de huvud­pro­dukt och det vi spe­ci­a­li­se­rar oss på just nu är Everising, men vi har även stor erfa­ren­het och arbeta med JaespaBehringer, Eisele, CarifKaltenbach och Bonetti

Du som kund kan köpa reserv­de­lar från alla våra leve­ran­tö­rer samt få hjälp av oss med service och under­håll av era maskiner.

l

bli vår kontraktskund!

Försäkra Ditt företag om minimala drift­stopp med vår aktiva under­hålls- och reservdelsplanering

Få tele­fonsup­port direkt!

Som kon­traktskund erbjuder vi er tele­fonsup­port där vi kan lösa många problem och ge tips och råd.

Köp reserv­de­lar online!

Vi har det mesta inom slit­de­lar och reserv­de­lar i lager eller så kan vi i regel få hem det inom 24 timmar.

Notiser

FLYTTLASS

FLYTTLASS

Flyttlasset har fått en ny adress den är Regnvindgatan 17, 652 21 Karlstad och .….

TELEFON

TELEFON

Just nu har vi stör­ning­ar i det fasta tele­nä­tet. Men våra mobila enheter fungerar som tidigare och e‑posten lika…

FLYTTLASS

FLYTTLASS

Flyttlasset har fått en ny adress den är Regnvindgatan 17, 652 21 Karlstad och .….