ett fullser­vice­fö­re­tag inom såg!

RBT SERvice
Ett bra KAP!

RBT Service är ett ser­vice­bo­lag som sedan 1981 har byggt upp en lång erfa­ren­het av olika märken och reserv­de­lar till band­så­gar för metall och kling­så­gar för metall.

Vår nuva­ran­de huvud­pro­dukt och det vi spe­ci­a­li­se­rar oss på just nu är Everising, men vi har även stor erfa­ren­het och arbeta med JaespaBehringer, Eisele, CarifKaltenbach och Bonetti

Du som kund kan köpa reserv­de­lar från alla våra leve­ran­tö­rer samt få hjälp av oss med service och under­håll av era maskiner.

l

bli vår kontraktskund!

Försäkra Ditt företag om minimala drift­stopp med vår aktiva under­hålls- och reservdelsplanering

Få tele­fonsup­port direkt!

Som kon­traktskund erbjuder vi er tele­fonsup­port där vi kan lösa många problem och ge tips och råd.

Köp reserv­de­lar online!

Vi har det mesta inom slit­de­lar och reserv­de­lar i lager eller så kan vi i regel få hem det inom 24 timmar.

Notiser

ALU 545 ÄR HÄR

ALU 545 ÄR HÄR

Nu är den i drift, Nr 2 i Sverige från Bonetti, en renodlad alu­mi­ni­um­såg med riktigt hög kapa­ci­tet. Den står hos Invex i Göteborg 

ALU 545 ÄR HÄR

ALU 545 ÄR HÄR

Nu är den i drift, Nr 2 i Sverige från Bonetti, en renodlad alu­mi­ni­um­såg med riktigt hög kapa­ci­tet. Den står hos Invex i Göteborg