Service

Anlita våra erfarna ser­vice­tek­ni­ker för en trygg och säker han­te­ring av era sågprodukter

Vår Personal

Det här är vi som jobbar på RBT Service!
Stefan Johansson

Stefan Johansson

Servicetekniker

Rolf Borgman

Rolf Borgman

Servicetekniker

Frågor och svar

Hur byter jag lagren som sitter på båda sidorna om bandet vid hårdme­tall­styr­ning­ar­na på en Everising såg?
Demontera axeltap­par­na som lagren sitter på. Montera nya lager. Sätt tillbaka axeltap­par­na på resp. plats. Tag en bit av ett kasserat band ca. 300–400 mm lång. Lås fast denna bandbit mellan hårdme­tall­styr­ning­ar­na. Justera de excet­ris­ka axeltap­par­na så lagren ligger nästa emot (så när som möjligt). Du skall kunna ta ur bandet utan motstånd när du har släppt på de åtdragna hårdme­tall­styr­ning­ar­na. Så nu var det klart.
Byt gärna dessa lager 3–4 ggr/år. Om dessa lager är slitna påverkar detta också
slitaget på hårdme­tall­styr­ning­ar­na. Med andra ord hårdme­tall­styr­ning­ar­na sparas. Det är ju de som kostar pengar.
När jag startar sågen går bandet bara några sekunder och sedan stannar, varför?
Kontrollera den induk­ti­va givaren som känner av om fri­hju­let snurrar.
Måste bandryg­gen ligga mot flänsen på bandhjulet ?
Nej den Ska inte ha kontakt, det bör vara från 0,1mm till 3mm mel­lan­rum, ibland mer beroende på bandtyp. men aldrig emot.

Behöver ni hjälp eller service till er såg?
Kontakta RBT Service

Skicka ett med­de­lan­de genom for­mu­lä­ret nedan och berätta vad ni behöver hjälp med så fixar vi det! Använd gärna vårt mer utför­li­ga beställ­nings­for­mu­lär på sidan Reservdelar.