Galleri

RBT Service har som uppgift att vara sina partners och kunders hjälp över hela landet, med den samlade erfa­ren­het och kunskap, som vi har fått under snart 40 år. Här nedan är en film från Bonetti som är ett av märkena vi arbetar med.

RBT SErvice — ett bra kap!

Hos oss hittar du alltid de bästa reserv­de­lar­na från ledande till­ver­ka­re av band-och kling­så­gar för metall samt erfaren service och repa­ra­tion av dessa, allt till slag­kraf­ti­ga priser. Ett bra kap helt enkelt!
Rörigt
En äldre Aluminium-blocksåg
Det kan se bra rörigt ut
En tidig Behringer med tvärtransporter
Den ser stor ut, den kommer att få namnet 1300
En riktigt gammal Kasto av gantry-typ, som vi håller vid liv
Ett prov med en 150maskin, det saknar den del skydd bland annat, och skär­med­let är inte helt justerat.

Några tidigare uppdrag

Här kan du se några av våra tidigare kundupp­drag gällande service inom såg. Vi har hjälpt många fler kunder genom åren, anlita oss ni med!

Behöver ni hjälp med er såg?
RBT Service fixar det!

Använd gärna for­mu­lä­ret nedan för att skicka ett direkt­med­de­lan­de till oss med er för­frå­gan. Specificera gärna så detal­je­rat det går. Använd gärna for­mu­lä­ret på sidan Reservdelar för mer korrekt beskriv­ning om det gäller en beställning.