Ivar Sundström
Efter lite fun­de­ring­ar hit och dit när Petronella slutade, har vi bestämt att stärka vår kund support på kontoret, det ska vi göra med att placera Ivar Sundström där.

Ivar har åkt ute på fältet några år, och skaffat sig en del erfa­ren­het av våra maskiner som vi tänkte låta våra kunder ta del av.
Avskiten är att kunna bedöma behovet av hjälp, och att kunna leverera rätt reserv­del till maskinen på bästa sätt