Föryngring

Ny med arbetare med ny energi

Vår sedan gammalt Lasse G Nyström, som har hanterat alla våra reserv­de­lar, har övergått till att hantera duvorna istället, han har gått i pension 1/8 2014.
Vi har som ersätt­ning fått Jonas Karlsson som har ett för­flu­tet hos Toyota material handling.
Vi tror att bytet kommer att gå så smidigt att ni knappt märker det.