Den för Sverige nya block­band­så­gen BEHRINGER LPS 25–125-6A

Personalen får en genom­gång av den nya sågen, av en tekniker från Behringer

Cirka 60 st Vertikala snitt som sedan blir 60 st rek­tangu­lä­ra bitar med ett avslu­tan­de långsnitt

Den nya LPSen kan med sitt vridbara såghuvud såga såväl längs maskinen som tvärs.
Det åstad­koms med dom tre kul­skruvs kon­trol­le­ra­de gri­pa­ran­ord­ning­ar­na, som skjuter mate­ri­a­let mot bandet.
Samma gripare skjuter sedan bort dom färdiga detal­jer­na vid längs­gå­en­de snitt innan bandet går i retur för nästa snitt.

Den nya LPSen har en funktion som kon­tur­mä­ter mate­ri­a­let innan bear­bet­ning­en börjar, som kan vara ett rensnitt eller “riktiga bitar”

Det hela kon­trol­le­ras från en touch­skärm som kan hantera fem st jobb i samma arbetsstycke.

Påskjutare som kan styras var och en för sig, här används två.