HBP 310–523GA

Jag fick en fråga av en god vän, ” händer inget på er firma?” Jo då det händer massor. Här får en ny maskin Svensk mark under fötterna tex, det är en gerings automat med av skjut­nings­pucher på utgångs sidan. Det hela hände nere i Bäckefors.

Sommaren har avlöpt utan några större problem,vi har haft en ganska jämn ström med jobb.
Mina kolegor som säljer det vi senare monterar och servar, har utökat sin produkt-perm en aning, dom har ingått ett sam­ar­be­te med Plan-Tool från finland, dom gör spe­ci­al­ma­ski­ner med en såg som centrum.
Det resul­te­rar i att RBT blir service partner för Plan-Tool, och för dom maski­ner­na, med ett litet reserv­delsla­ger i Karlstad.
Jag hoppas kunna rap­por­te­ra mera efter vårt besök i finland i slutet på november