Anders och Nisse poserar vid Behringers maskot

Dom lätt­ma­nö­vre­ra­de “påskju­tar­na” gör att man lätt kan få mate­ri­a­let dit man vill, på den nya hori­son­tal­så­gen LPS 120–120‑4. Det under­lät­tar ytter­li­ga­re men en “rikt­la­ser” som sitter på sågramen.

Det gick bra men över­ta­gan­de proven hos Behringer före leve­ran­sen till Studsvik Nuclear AB. Dom indi­vi­du­el­la inskjut­na kan både skjuta och dra mate­ri­a­let för att få mate­ri­a­len dit man vill. Riktlasern som sitter på toppen av sågramen visar på ett tydligt sätt vart snittet kommer att gå. Man ser en rödlinje på plåten
Monteringen i studvik är nu färdig men ett gott resultat.

Den känns stor, den nya LPS 120–120‑4