Dom har köpt en HBP 5000

Vad vi tror är världens största bandsåg, är nu färdig för trans­port till USA

Det är en impo­ne­ran­de storlek på en senaste ska­pel­sen från Behringer

Studvik från Sverige har inve­ste­rat in en rejäl bandsåg, för en max diameter på hela 5 Meter

Studvik ska såga stora vär­me­väx­la­re med en vikt på 650 ton i små delar, för att senare åter­vin­na materialet.
Den stora vikten gör att det blir lättare att ställa maskinen i USA, än att frakta vär­me­väx­la­ren till Sverige

Men man vet aldrig när nästa maskin kommer, och blir den monterad i Sverige?.

En bild från upp­bygg­na­den hos Behringer, med 2/3 delar uppställt.