H-360HB med sin enkla NC2  panel och...

Bandsågen H‑360-HB har den lät­tan­vän­da panelen NC2. Den möj­lig­gör en enkel pro­gram­me­ring för kapning av flera olika längder i samma stång. Här kan du också skönja den lite äldre lil­la­sys­tern H 260HB i bakgrunden.

Här ser du den steglösa band­farts inställ­ning­en och den steglösa spänntrycksregleringen.

Den extra för­läng­da spån­trans­por­tö­ren gör det möjligt att ställa under en större spånlåda, standard lådan tenderar att bli full under “natt­kör­ning”.

Den extra trans­por­tö­ren står på hjul, så det går lätt att flytta på den, om det behövs.

Den har också en egen tank med en retur­pump, för att enkelt pumpa tillbaka överskottet