Det har hopat sig montage i höst, våra kollegor har sålt en heldel i vår

Nu har vi för­stärkt per­so­na­len med en “ny gammal” med­ar­be­ta­re, Ivar var anställd innan den senaste ned­gång­en gjorde sig gällande.

Nu gör vi ett nytt försök och hoppas att kon­junk­tu­ren håller i sig bättre.

Våra partner har sålt en hel del i vår och sommar, det ska nu monteras och driftsättas.