Nu har den kommit till Sverige, på bilden saknas roboten som ska ta hand om bitarna,

Den nya hårdme­tall maskinen har anlänt till Uppåkramekaniska, intres­set var stort vid upp­star­ten. När insta­la­tio­nen är färdig kommer Eisele HCS 160 och en robot bilda en auto­ma­tisk cell, till­sam­mans med ett pallsystem

Personal från flera skift deltog

Den nya maskinen klarar att arbeta med spolande skärväts­ka men också med micro­do­se­ring eller kyld kalluft, man kan också ha en kom­bi­na­tion av dom alla.
Det första jobbet gick Över för­vän­tan, man sågade en axel av kul­la­ger­stål diameter 147mm, långt snabbare än utlovat.
Med dom nya klings­tyr­ning­ar­na och med rinnande skärväts­ka kunde vi köra mer än 25 kvm med en klinga, vilket känns bra in för fortsättningen.
Med ett vin­kel­ma­ga­sin blir stång­väx­ling­ar­na väldigt snabba, det är nästan att dom inte märks

Kraftiga fri­ståen­de stopp för ned­rul­lan­de material från magasinet