Den Gamla kal­ten­bachen har gått i Graven.

En Kaltenbach KKS 400 har fått lämna plats för en Modern Carif 320BAcnc, en lätt använd maskin med gerings möj­lig­het, den är också utrustad med ett 4 meter långt anslag.

En lätt läst Touchpanel står för manövre­ring­en, den har möj­lig­he­ter att koppla upp mot nät­ver­ket, och där pro­gram­me­ras från kontoret.