Det kan se bra “rörigt” ut

Det är inte alltid lika all­var­ligt som det ser ut, om man tittar på rätta stället. Det är det vi är bra på med vår långa erfarenhet.

Det ska löna sig att ta hjälp.

RBT Service gör nu ett försök att förändra kostnadsbilden.
Vi tror att med halverad res­kost­nad, kan fler få hjälp med att snabbt få ordning på sin såg.

Med ett tilllägg på sitt ser­vice­kon­trakt, på 460 kronor, kostar det endast fram­kör­ning, på insatser under hela året, förutom den erfor­der­li­ga arbetsinsatsen.

Med andra ord så Sparar man Hälften av reskostnaden.