Det kan se bra “rörigt” ut

Det är inte alltid lika all­var­ligt som det ser ut, om man tittar på rätta stället. Det är det vi är bra på med vår långa erfa­ren­het.

Det ska löna sig att ta hjälp.

RBT Service gör nu ett försök att förändra kost­nads­bil­den.
Vi tror att med halverad res­kost­nad, kan fler få hjälp med att snabbt få ordning på sin såg.

Med ett tilllägg på sitt ser­vice­kon­trakt, på 460 kronor, kostar det endast fram­kör­ning, på insatser under hela året, förutom den erfor­der­li­ga arbetsin­sat­sen.

Med andra ord så Sparar man Hälften av res­kost­na­den.