Ny Personal
(Införd 2014-08-12)


Föryngring
Ny med arbetare med ny energi

Vår sedan gammalt Lasse G Nyström, som har hanterat alla våra reservdelar, har övergått till att hantera duvorna istället, han har gått i pension 1/8 2014.
Vi har som ersättning fått Jonas Karlsson som har ett förflutet hos Toyota material handling.
Vi tror att bytet kommer att gå så smidigt att ni knappt märker det.

   Tillbaka